BRATISLAVA

Záhrada OPTIMISTA Rača

https://zahradaoptimista.sk/

+421 917 592 800

info@greaser.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Pagy bike
Kapitulská 13, 974 01 Banská Bystrica 

Info a predvádzacie jazdy: 
Peter: +421 911 371 928

info@greaser.sk 

PREŠOV

East Coast Garage
Exnárova 44, 080 01 Prešov

Info a predvádzacie jazdy: 
Ľuboš: +421 910 411 472

info@greaser.sk 

ČESKÁ REPUBLIKA

www.greaser.cz
info@greaser.cz


POLEXIM s.r.o. 
výhradný dovozca značky GREASER pre SR a ČR

Exnárova 44
080 01 Prešov

KONTAKTUJTE NÁS